Disclaimer

Hoewel deze website met de grootst mogelijke zorgvuldigheid is samengesteld is inkooporganisatie Indupay niet aansprakelijk voor enige directe of indirecte schade die zou kunnen ontstaan door het gebruik van de hierin aangeboden informatie. Aan de inhoud van deze website kunnen op geen enkele wijze rechten worden ontleend of aanspraken worden gemaakt.